سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
سرم کراتینه مو بیورلی
کاربرد دارای کراتین جهت احیا و صافی مو
مناسب موهای کراتینه شده و رنگ شده
ویژگی ایجاد درخشندگی و شفافیت برای موها
خصوصیت عدم ایجاد چربی بروی موها
دارای مواد اولیه با کیفیت