ماسک استیکی
  • کنترل چربی پوست
  • پاکسازی کامل پوست
  • سفید کننده عالی پوست بعد از چند باز استفاده
  • بازسازی سلول های مرده پوست
  • دارای مواد گیاهی و معدنی مفید برای پوست
  • این محصول اصل و فیک نداره همه محصولات یکی